BABELINA LEGAL

Juridiska tjänster, översättningar och tolkning

Babelina Legals verksamhet präglas av en stark ansvarskänsla för kundens väl och ve samt erbjuder högt kvalificerade tjänster inom översättning, tolkning och det juridiska området.

Office

Calle Isla Tabarca 8,
03189 Orihuela, Alicante

BABELINA LEGAL

Om oss

Babelina Legal är ett spansk-registrerat företag som sedan över 15 år tillhandahåller juridiska tjänster, översättningar och tolkning på fyra språk till diverse kundgrupper inom Costa Blanca.

Jur. Kand. Irene Värn grundade Babelina Legal med syfte att hjälpa icke-spanska residenter samt icke residenta med frågor rörande deras boende i Spanien.

Efter att ha avlagt en sk. Zwischenprüfung i tysk juridik i Tyskland skrev Jur. Kand. Irene Värn sin uppsats på spanska om spansk arbetsrätt i Barcelona samt arbetade på ett flertal spanska advokatbyråer. Hon har utvecklat ett nära samarbete med olika yrkesgrupper inom sin verksamhet som domstolstolk, översättare och spansk/svensk jurist; bland annat med notariat, advokatbyråer, myndigheter, fastighetsförvaltare etc.

Babelina Legals verksamhet präglas av en stark ansvarskänsla för kundens väl och ve samt erbjuder högt kvalificerade tjänster inom översättning, tolkning och det juridiska området.

BABELINA LEGAL

Servicetjänster som erbjuds

BLI-RESIDENT-PAKET FÖR 380 € / person - ALLT INGÅR!!

I paketet ingår erhållandet av:

  • Residencia-kort (bli skatteskriven i Spanien),
  • SIP-kort (tillgång till fri spansk sjukvård)
  • Spanskt körkort (som är obligatoriskt för residenta)
  • Tolkning hos 5 myndigheter (med juridisk rådgivning, införskaffande av nödvändiga handlingar, tidsbeställningar, formulärifyllande samt myndighetsavgifter).

Vill man ändra på eller också skriva nytt spanskt testamente tillkommer avgift för den tjänsten.

ARVSSKIFTEN, GÅVOTRANSAKTIONER OCH TESTAMENTEN

Mycket kan göras genom spanska ambassaden i Sverige; tex NIE-nummer och fullmakter. Ofta är det inte ens nödvändigt att resa till Spanien för att ordna med sitt arv eller gåva. Babelina Legal ger en samvetsgrann och personlig service, som gör att kunden själv kan ta det lugnt och slappna av. Babelina Legal tar ansvar för alla delmoment samt för ett utmärkt resultat.

TRÄFF MED FULL JURIDISK RÅDGIVNING 70 €

Komplett rådgivning om din spanska situation avseende hyresrätt, hyresuthyrning eller andra ärenden. Uträkning av din skatt för påtänkt gåvotransaktion för att jämföra med arv. Vid ett beställt uppdrag av arvsskifte / gåvotransaktion dras sedan betalda 70 € av på uppdragspriset.

HELA KÖPE- OCH FÖRSÄLJNINGSPROCEDUREN I SPANIEN

Vid återförsäljning gör Babelina Legal hela jobbet från början till slut. Vid köp av nybygge är Advokat Manuel Paredes ytterst ansvarig, emedan all kontakt sker på svenska genom Babelina Legal.

STARTA ETT SL-FÖRETAG

Första steget är att träffas och gå igenom hela processen och allt man måste veta i förväg. Det är ett kostnadsfritt möte. Man måste se över vilka kostnader som det rör sig om för att grunda och driva det spanska företaget. Man bör se över sin egen budget och sedan välja och boka ett icke redan använt företagsnamn. Det bästa är att ha 3 alternativ på namn. Babelina Legal ordnar med att skaffa cif-nummer, stadgar, lagfart och inskrivning vid företagsregistret etc. Processen slutförs inom ca 1 och 2 månader.

BYTE AV FASTIGHETSFÖRVALTARE

Rådgivning om spansk lagstiftning avseende samfälligheter och om alla förfaranden och regler vid möten, protokoll och fastighetsförvaltning.

TOLKNING

Vi är en manlig och en kvinnlig tolk som är till städes för tolkning av polisanmälningar, sjukhusbesök, samfällighetsföreningsmöten, civilrättsliga domstolsförhandlingar och även vid tolkning av möten med byggherar/grannar etc

UTFORMNING AV SPANSKA JURIDISKA DOKUMENT

Skriftliga översättningar:
Notariella dokument som fullmakter, lagfarter etc. Hemsidor, reklam, avtal, lagfarter, protokoll, fastighetsbeskrivningar, stadgar, underlag för beviljande av banklån etc.

MYNDIGHETSÄRENDEN:

Ansökan om N.I.E-nummer, bli resident, skaffa sig spanskt körkort, ansöka om pension från Spanien etc. Skatterepresentation och revisortjänster.

ADVOKAT VID RÄTTEGÅNGSPROCESSER

Kontakta oss

För frågor eller råd du kan behöva

BLI-RESIDENT-PAKET FÖR 380 € / person – ALLT INGÅR!!

I paketet ingår erhållandet av:

  • Residencia-kort (bli skatteskriven i Spanien),
  • SIP-kort (tillgång till fri spansk sjukvård)
  • Spanskt körkort (som är obligatoriskt för residenta)
  • Tolkning hos 5 myndigheter (med juridisk rådgivning, införskaffande av nödvändiga handlingar, tidsbeställningar, formulärifyllande samt myndighetsavgifter).

Vill man ändra på eller också skriva nytt spanskt testamente tillkommer avgift för den tjänsten.

TRÄFF MED FULL JURIDISK RÅDGIVNING 70 €

Komplett rådgivning om din spanska situation avseende hyresrätt, hyresuthyrning eller andra ärenden. Uträkning av din skatt för påtänkt gåvotransaktion för att jämföra med arv. Vid ett beställt uppdrag av arvsskifte / gåvotransaktion dras sedan betalda 70 € av på uppdragspriset.