BABELINA LEGAL

Juridiska tjänster vid försäljning, köp, arv och gåva av spansk fastighet

Babelina Legal verksamhet präglas av en stark ansvarskänsla för kundens väl och ve samt erbjuder högt kvalificerade tjänster inom översättning, tolkning och det juridiska området.

Office

C/ Pablo Picasso 1, (Centro comercial Playa Flamenca planta 2), O3189 Orihuela Costa

BABELINA LEGAL

Om oss

Babelina Legal är ett spansk-registrerat företag som sedan över 15 år tillhandahåller juridiska tjänster, översättningar och tolkning på fyra språk till diverse kundgrupper inom Costa Blanca.

Jur. Kand. Irene Värn grundade Babelina Legal med syfte att hjälpa icke-spanska residenter samt icke residenta med frågor rörande deras boende i Spanien.

Efter att ha avlagt en sk. Zwischenprüfung i tysk juridik i Tyskland skrev Jur. Kand. Irene Värn sin uppsats på spanska om spansk arbetsrätt i Barcelona samt arbetade på ett flertal spanska advokatbyråer. Hon har utvecklat ett nära samarbete med olika yrkesgrupper inom sin verksamhet som domstolstolk, översättare och spansk/svensk jurist; bland annat med notariat, advokatbyråer, myndigheter, fastighetsförvaltare etc.

Babelina Legals verksamhet präglas av en stark ansvarskänsla för kundens väl och ve samt erbjuder högt kvalificerade tjänster inom översättning, tolkning och det juridiska området.

Juridiska tjänster vid försäljning, köp, arv och gåva av spansk fastighet

BABELINA LEGAL

Servicetjänster som erbjuds

BLI-RESIDENT-PAKET FÖR 380 € / person - ALLT INGÅR!!

I paketet ingår erhållandet av:

  • Residencia-kort (bli skatteskriven i Spanien),
  • SIP-kort (tillgång till fri spansk sjukvård)
  • Spanskt körkort (som är obligatoriskt för residenta)
  • Tolkning hos 5 myndigheter (med juridisk rådgivning, införskaffande av nödvändiga handlingar, tidsbeställningar, formulärifyllande samt myndighetsavgifter).

Vill man ändra på eller också skriva nytt spanskt testamente tillkommer avgift för den tjänsten.

GÅVOTRANSAKTIONER OCH TESTAMENTEN

Vill man garantera sina efterlevandes äganderätt till sin spanska egendom efter bortgång, har man olika juridiska former att välja bland; köp, gåva eller testamente. Man kan köpa fastighet i barnens namn och instifta en effektiv livslång nyttjanderätt, man kan göra en gåva som inte måste vara dyrare än arv eller man kan utforma ett testamente enligt egna specifika önskemål. Det är bra att beställa möte hos Babelina Legal för ett personligt möte, för att planera sina egendomsförhållanden väl, undvika skatter, kostnader, krångel samt skapa rättsklarhet. Babelina Legal ger en samvetsgrann och personlig service samt garanterar ett utmärkt och väl genomtänkt resultat.

TRÄFF MED FULL JURIDISK RÅDGIVNING 70 €

Komplett rådgivning om din spanska situation avseende planering av arvskifte, gåva, testamente, bli resident eller andra ärenden. Uträkning av skatt för påtänkt gåvotransaktion för att jämföra med arv. Vid ett beställt uppdrag av arvskifte / gåvotransaktion / bli resident dras redan betalda 70 € av på uppdragspriset.

HELA KÖPE- OCH FÖRSÄLJNINGSPROCEDUREN I SPANIEN

Vid återförsäljning gör Babelina Legal hela jobbet från början till slut. Angeles Valero Viudes är registrerad spansk revisor som sköter skatteärendena hos Babelina Legal sedan nästan 20 år tillbaka. Angeles har löpande tillgång till och bra samarbete med alla spanska skattemyndigheter på alla nivåer. Babelina Legal erbjuder även tjänsten; årlig skattedeklaration för icke-fast-bosatta efter köpets fullbordan. All kontakt sker löpande på svenska genom jur. Kand. Irene Värn på Babelina Legal.

ÄRVA SPANSK EGENDOM / BLI ÄGARE TILL KVARLÅTENSKAP I SPANIEN

Första steget är att utfärda fullmakt till sitt ombud hos notarien, ordna med ett NIE-nummer och öppna spanskt bankkonto. Det är inte gratis att ärva egendom i Spanien. Därför är det bra att göra en kostnadsberäkning av arvskiftet i förväg. Är man make/maka, barn eller barnbarn finns mycket förmånliga skattelättnader på statlig skatt. Ingen arvtagare kommer dock undan plusvalia-skatten (kommunalskatt) och inte heller kostnader för notarie, fastighetsregister, skattedeklaration och juridisk hjälp. Babelina Legal ordnar med allt och ger löpande personlig rådgivning genom hela processen.

BYTE AV FASTIGHETSFÖRVALTARE

Rådgivning om spansk lagstiftning avseende samfälligheter och om alla förfaranden och regler vid möten, protokoll och fastighetsförvaltning.

TOLKNING

Vi är en manlig och en kvinnlig tolk som är till städes för tolkning av polisanmälningar, sjukhusbesök, samfällighetsföreningsmöten, civilrättsliga domstolsförhandlingar och även vid tolkning av möten med byggherar/grannar etc

UTFORMNING AV SPANSKA JURIDISKA DOKUMENT

Kontakta oss

För frågor eller råd du kan behöva

BLI-RESIDENT-PAKET FÖR 380 € / person – ALLT INGÅR!!

I paketet ingår erhållandet av:

  • Residencia-kort (bli skatteskriven i Spanien),
  • SIP-kort (tillgång till fri spansk sjukvård)
  • Spanskt körkort (som är obligatoriskt för residenta)
  • Tolkning hos 5 myndigheter (med juridisk rådgivning, införskaffande av nödvändiga handlingar, tidsbeställningar, formulärifyllande samt myndighetsavgifter).

Vill man ändra på eller också skriva nytt spanskt testamente tillkommer avgift för den tjänsten.

TRÄFF MED FULL JURIDISK RÅDGIVNING 70 €

Komplett rådgivning om din spanska situation avseende hyresrätt, hyresuthyrning eller andra ärenden. Uträkning av din skatt för påtänkt gåvotransaktion för att jämföra med arv. Vid ett beställt uppdrag av arvsskifte / gåvotransaktion dras sedan betalda 70 € av på uppdragspriset.

Integritetspolicyn

Företag som samarbetar med Babelina Legal